http://office.com/setup365 användarnamn pol@testdomain.onmicrosoft.com
 
 
Produktnyckeln se fliken 3 Licensaktivering